Altres

Cada sector empresarial, unitat de producció i lloc de treball necessita un perfil de roba tèxtil adaptat als processos i les condicions que s’hi realitzen.

El coneixement del teixit i de les peces de roba permet a Bugaderia Núria oferir un catàleg ampli de referències i peces tèxtils de roba laboral i l’assessorament i acompanyament necessari en la tria de les que millor s’adeqüen a les condicions i necessitats dels seus treballadors.

Altres

Catàleg

 

Catàleg de Bugaderia Núria