Procés de rentat

Els processos de rentat de Bugaderia Núria estan especialment dissenyats per cada tipus de roba, tenint en compte tres criteris: tipus de teixit, tipus de taca i els requeriments establerts pel client en cada lloc de treball (exemple: sala blanca). Bugaderia Núria opera mitjançant uns procediments que garanteixen:

  • La neteja efectiva de la roba protectora, amb un tractament químic i tèrmic adequat per a la correcte desinfecció.
  • L’esterilització comercial de les prendes abans de la seva expedició, garantint en tot moment que la roba està correctament aïllada a l’arribada a les instal·lacions del client, evitant contaminacions creuades.
  • L’adequada segregació entre la roba bruta i la neta, separades físicament.
  • La correcte segregació entre roba dels diferents clients en tot el procés.
how pharmacy to more sites

Procés de rentat

Catàleg

 

Catàleg de Bugaderia Núria